Trang chủ Tags SVR3L

Tag: SVR3L

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 13/8/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 13/8/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,100-10,200 -50 Zhejiang (East China) 10,200-10,300 -150 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/8/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/8/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,050-10,250 -50 Zhejiang (East China) 10,250 0 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 8/8/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 8/8/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,100-10,300 75 Zhejiang (East China) 10,250 50 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 7/8/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 7/8/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,000-10,250 125 Zhejiang (East China) 10,200 150 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/8/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/8/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,950-10,050 200 Zhejiang (East China) 10,000-10,100 100 Shanghai...

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 20/7 đến ngày...

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2018. Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H Cao su tự nhiên đã...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/8/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/8/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,800-10,000 0 Zhejiang (East China) 10,000 0 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 1/8/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 1/8/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,800-10,000 -50 Zhejiang (East China) 10,000 -50 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/7/2018 tăng

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/7/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,900-10,100 50 Zhejiang (East China) 10,100-10,200 150 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/7/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/7/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,000-10,050 0 Zhejiang (East China) 10,100 -100 Shanghai...

KẾT NỐI

105Người hâm mộLIKE
68Người theo dõiTheo dõi
7,476Người theo dõiTheo dõi

XEM NHIỀU