Trang chủ Tags SVR3L

Tag: SVR3L

Cơ cấu sản phẩm cao su xuất khẩu chưa đáp ứng...

Dù tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị ép giá nhưng mủ SVR3L hiện vẫn chiếm tỷ lệ tới 50% trong cơ...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/11/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/11/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,100-10,250 25 Zhejiang (East China) 10,400 50 Shanghai (East...

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 26/10 đến 1/11/2018

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 26/10 đến 1/11/2018 Chủng loại ĐVT Đơn giá (USD) Cảng, cửa khẩu PTTT Cao su thiên nhiên SVR10 Tấn 1260 Cảng...

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 19/10 đến ngày...

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2018 Chủng loại Đơn giá (USD/Tấn) Cảng, cửa khẩu – PTTT Cao su tự...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/11/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/11/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,200-10,450 25 Zhejiang (East China) 10,400 -50 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,350-10,500 -375 Zhejiang (East China) 10,500-10,600 -250 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 17/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 17/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 0 Zhejiang (East China) 11,000 50 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 16/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 16/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 50 Zhejiang (East China) 10,900-11,000 0 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 -200 Zhejiang (East China) 11,000-11,100 -150 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,000-11,200 -200 Zhejiang (East China) 11,200 -200 Shanghai (East...

XEM NHIỀU