Trang chủ Tags SVR3L

Tag: SVR3L

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 19/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 19/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,800–12,900 0 Zhejiang (East China) 12,900–13,000 -50 Shanghai (East...

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 8...

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 8 đến ngày 14/9/2017 Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G.H Cao su thiên nhiên SVR10...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 18/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 18/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,800–12,900 -600 Zhejiang (East China) 12,800 -750 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 14/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,700–13,800 -200 Zhejiang (East China) 13,600 -250 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 13/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber)  tại Trung Quốc ngày 13/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,900–14,000 +150 Zhejiang (East China) 13,800–13,900 +350 Shanghai (East...

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 1/9 đến 7/9/2017

Tham khảo giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 1/9 đến 7/9/2017 Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã GH Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về...

Giá cao su thiên nhiên tại trung Quốc ngày 12/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại trung Quốc ngày 12/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,800 +50 Zhejiang (East China) 13,500 0 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 11/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,700–13,800 -450 Zhejiang (East China) 13,500 -500 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 8/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 8/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,200 -150 Zhejiang (East China) 14,000 -100 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 7/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 7/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,300–14,400 +150 Zhejiang (East China) 14,100 +50 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 6/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,200 +200 Zhejiang (East China) 14,000–14,100 +200 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 5/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 5/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,000 0 Zhejiang (East China) 13,800–13,900 0 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 4/9/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 4/9/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit:RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,000 +600 Zhejiang (East China) 13,800–13,900 +650 Shanghai (East China) 13,900–14,100 +500 Tianjin...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 31/8/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 31/8/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit:RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,400 +50 Zhejiang (East China) 13,200 +100 Shanghai (East China) 13,400 +200 Tianjin...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/8/2017

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 30/8/2017 1. Natural Rubber RMB Price Unit:RMB/mt Type Region Market price Change Remarks SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,300–13,400 0 - Zhejiang (East China) 13,100 0 - Shanghai (East China) 13,200 -150 - Tianjin...

MỚI NHẤT

XEM NHIỀU