Trang chủ Tags SVR3L

Tag: SVR3L

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/11/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/11/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,100-10,250 25 Zhejiang (East China) 10,400 50 Shanghai (East...

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 26/10 đến 1/11/2018

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 26/10 đến 1/11/2018 Chủng loại ĐVT Đơn giá (USD) Cảng, cửa khẩu PTTT Cao su thiên nhiên SVR10 Tấn 1260 Cảng...

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 19/10 đến ngày...

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2018 Chủng loại Đơn giá (USD/Tấn) Cảng, cửa khẩu – PTTT Cao su tự...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/11/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2/11/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,200-10,450 25 Zhejiang (East China) 10,400 -50 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,350-10,500 -375 Zhejiang (East China) 10,500-10,600 -250 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 17/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 17/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 0 Zhejiang (East China) 11,000 50 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 16/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 16/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 50 Zhejiang (East China) 10,900-11,000 0 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 10,800-11,000 -200 Zhejiang (East China) 11,000-11,100 -150 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,000-11,200 -200 Zhejiang (East China) 11,200 -200 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/10/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 9/10/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Grade Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,200-11,400 400 Zhejiang (East China) 11,400 550 Shanghai (East...

XEM NHIỀU