Trang chủ Tags SVR3L

Tag: SVR3L

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,300-11,500 0 Zhejiang (East China) 11,400-11,500 0 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 21/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 21/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,300-11,500 -150 Zhejiang (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 20/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 20/3/2018 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,500-11,600 -200 Zhejiang (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 19/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 19/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,700-11,800 0 Zhejiang (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 15/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 15/3/2018 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,900–12,000 50 Zhejiang (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 14/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 14/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,800–12,000 -100 Zhejiang (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 12/3/2018

Cập nhật Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 12/3/2018 1. Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,900–12,100 +50 Zhejiang (East China) 12,000–12,100 0 Shanghai (East China) 12,100–12,200 +275 Tianjin...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 8/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 8/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,200 -100 Zhejiang (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 7/3/2018

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 7/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,200 0 Zhejiang (East China) 12,100–12,200 -50 Shanghai...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/3/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 6/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,200 -100 Zhejiang...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 5/3/2018

Tham khảo giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 5/3/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,200–12,300 +100 Zhejiang...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 28/2/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 28/2/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,200–12,400 +250 Zhejiang...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 27/2/2018

Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 27/2/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,000-12,100 -100 Zhejiang (East China) 12,100-12,200 0 Shanghai (East...

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/2/2018

Cập nhật giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 26/2/2018 Natural Rubber RMB Price Unit: RMB/mt Type Region Market price Change SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100-12,200 +150 Zhejiang...

Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 26/1 đến ngày...

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 26/1 đến ngày 31/1/2018 Mặt hàng ĐVT Giá (USD) Cửa khẩu Mã G/H CAO SU TỰ NHIÊN SVR...

KẾT NỐI

62Người hâm mộLIKE
71Người theo dõiTheo dõi
2,842Người theo dõiTheo dõi

MỚI NHẤT

XEM NHIỀU