Trang chủ Tags SVR

Tag: SVR

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 14/8/2019

Giao tháng 9/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 40,902.69 176.69 SVR L 40,352.53 174.31 SVR 5 30,258.79 130.71 SVR GP 30,101.60 130.03 SVR 10 29,719.85 128.38 SVR 20 29,607.58 127.89 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 13/8/2019

Giao tháng 9/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 40,952.36 176.98 SVR L 40,402.44 174.60 SVR 5 30,335.50 131.10 SVR GP 30,167.16 130.37 SVR 10 29,785.58 128.72 SVR 20 29,684.57 128.28 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Báo cáo Thị trường cao su tháng 7/2019: Xu hướng giá...

Giá cao su trên thị trường thế giới biến động theo xu hướng giảm do thị trường lo ngại nhu cầu tiêu thụ giảm. Giá...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 7/8/2019

Giao tháng 9/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 41,021.46 177.12 SVR L 40,471.06 174.75 SVR 5 30,350.49 131.05 SVR GP 30,182.00 130.32 SVR 10 29,800.09 128.67 SVR 20 29,698.99 128.23 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Bản tin thị trường cao su đến ngày 31/7/2019

Tháng 7/2019, giá cao su trên thị trường thế giới biến động theo xu hướng giảm do thị trường lo ngại nhu cầu...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 6/8/2019

Giao tháng 9/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 41,427.54 178.53 SVR L 40,876.07 176.15 SVR 5 30,150.60 129.93 SVR GP 29,993.04 129.25 SVR 10 29,610.39 127.60 SVR 20 29,497.85 127.12 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 2/8/2019

Giao tháng 9/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 41,893.21 180.81 SVR L 41,342.58 178.43 SVR 5 30,217.50 130.42 SVR GP 30,048.94 129.69 SVR 10 29,666.87 128.04 SVR 20 29,554.49 127.56 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Rủi ro xuất khẩu cao su biên mậu

Hiện sản phẩm cao su của Việt Nam có tới 60% là xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó có không ít từ các...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 25/7/2019

Giao tháng 8/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 44,551.71 192.45 SVR L 44,001.55 190.07 SVR 5 32,930.99 142.25 SVR GP 32,762.57 141.52 SVR 10 32,380.83 139.87 SVR 20 32,268.55 139.39 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Bản tin thị trường cao su đến ngày 01/7/2019

- Tháng 6/2019, giá cao su tăng tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM và Thái Lan, giảm tại Thượng Hải. - Giá mủ cao...

XEM NHIỀU