Trang chủ Tags SVR

Tag: SVR

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 18/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,893.71 222.66 SVR L 51,776.16 217.96 SVR 5 35,715.64 150.35 SVR GP 35,542.82 149.62 SVR 10 35,151.10 147.97 SVR 20 35,035.89 147.49 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 14/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,366.84 225.09 SVR L 51,261.05 220.34 SVR 5 35,599.52 153.02 SVR GP 35,430.27 152.29 SVR 10 35,046.63 150.64 SVR 20 34,933.79 150.16 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 13/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,637.67 226.20 SVR L 51,531.65 221.45 SVR 5 35,878.04 154.18 SVR GP 35,708.75 153.45 SVR 10 35,325.02 151.81 SVR 20 35,212.16 151.32 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Vì đâu xuất khẩu cao su bất ngờ giảm trong tháng...

Lượng xuất khẩu cao su trong tháng 5 đã giảm so với các tháng đầu năm do ảnh hưởng của thời tiết, Trung Quốc...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 12/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,761.76 226.79 SVR L 51,655.98 222.03 SVR 5 35,881.61 154.23 SVR GP 35,723.64 153.55 SVR 10 35,340.00 151.90 SVR 20 35,227.17 151.42 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 11/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,626.42 226.06 SVR L 51,531.21 221.35 SVR 5 35,848.29 153.99 SVR GP 35,678.93 153.26 SVR 10 35,295.04 151.61 SVR 20 35,182.13 151.13 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 7/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,897.89 226.64 SVR L 51,788.54 221.89 SVR 5 36,212.36 155.15 SVR GP 36,042.56 154.42 SVR 10 35,657.69 152.78 SVR 20 35,555.81 152.34 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giảm nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc tăng cường...

Xuất khẩu cao su tháng 5 tăng nhẹ về lượng và trị giá. Đáng chú ý, mặc dù các chủng loại cao su Việt...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 4/7/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,003.44 222.76 SVR L 50,905.17 218.06 SVR 5 35,189.79 150.74 SVR GP 35,031.27 150.06 SVR 10 34,646.31 148.41 SVR 20 34,533.09 147.93 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Bản tin thị trường cao su đến ngày 3/6/2019

- Tháng 5/2019 giá cao su trên thị trường thế giới tăng mạnh. - Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước tăng theo thị...

XEM NHIỀU