Trang chủ Tags Giá cao su SVR

Tag: giá cao su SVR

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 16/01/2020

Giao tháng 2/2020 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 44,954.30 194.78 SVR L 44,405.80 192.40 SVR 5 34,801.52 150.79 SVR GP 34,633.62 150.06 SVR 10 34,241.83 148.36 SVR 20 34,129.90 147.88 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 13/01/2020

Giao tháng 2/2020 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 44,685.65 193.61 SVR L 44,125.96 191.19 SVR 5 34,767.94 150.64 SVR GP 34,600.04 149.91 SVR 10 34,208.25 148.22 SVR 20 34,096.31 147.73 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 10/01/2020

Giao tháng 2/2020 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 43,778.95 189.68 SVR L 43,219.26 187.26 SVR 5 34,073.93 147.63 SVR GP 33,917.21 146.96 SVR 10 33,525.43 145.26 SVR 20 33,413.49 144.77 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giao dịch cao su thế giới ngày 9/1: Giá cao su...

Giao dịch cao su thế giới hôm nay tiếp tục ảm đạm, giảm giá, sàn TOCOM Nhật Bản ngập sắc đỏ, giá cao su...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 09/01/2020

Giao tháng 2/2020 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 43,913.28 190.27 SVR L 43,353.59 187.84 SVR 5 34,241.83 148.36 SVR GP 34,073.93 147.63 SVR 10 33,682.14 145.94 SVR 20 33,570.21 145.45 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giao dịch khả quan, giá cao su ngày 8/1 đồng loạt...

Giao dịch cao su hôm nay sắc xanh áp đảo, tuy nhiên mức tăng còn khá khiêm tốn, riêng giá cao su kỳ hạn...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 08/01/2020

Giao tháng 2/2020 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 43,689.40 189.30 SVR L 43,140.91 186.92 SVR 5 34,230.64 148.31 SVR GP 34,062.73 147.59 SVR 10 33,682.14 145.94 SVR 20 33,570.21 145.45 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 07/01/2020

Giao tháng 2/2020 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 43,465.53 188.33 SVR L 42,905.84 185.90 SVR 5 34,062.73 147.59 SVR GP 33,894.83 146.86 SVR 10 33,503.04 145.16 SVR 20 33,391.11 144.68 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su Thượng Hải tăng nhẹ

Sàn giao dịch cao su hôm nay 2/1 khá ảm đạm, sàn TOCOM vẫn đang đóng băng trong kỳ nghỉ năm mới 2020, sàn...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 02/01/2020

Giao tháng 2/2020 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 43,320.01 187.70 SVR L 42,760.32 185.27 SVR 5 33,659.76 145.84 SVR GP 33,491.85 145.11 SVR 10 33,111.26 143.46 SVR 20 32,999.32 142.98 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

XEM NHIỀU