Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
Trang chủ Tags Cao su Việt Nam

Tag: cao su Việt Nam

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 13/02/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 2/2009 1.088 1.088 0 SVR 20 USD /ton 2/2009 1.390 1.385 -5 SVR 10 USD /ton 2/2009 1.420 1.415 -5 SVR 5 USD /ton 2/2009 1.430 1.425 -5 SVR 3L USD /ton 2/2009 1.450 1.445 -5 SVR L USD /ton 2/2009 1.490 1.485 -5 SVR CV60 USD /ton 2/2009 1.500 1.495 -5 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 12/02/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 2/2009 1.078 1.088 +10 SVR 20 USD /ton 2/2009 1.385 1.390 +5 SVR 10 USD /ton 2/2009 1.415 1.420 +5 SVR 5 USD /ton 2/2009 1.425 1.430 +5 SVR 3L USD /ton 2/2009 1.445 1.450 +5 SVR L USD /ton 2/2009 1.485 1.490 +5 SVR CV60 USD /ton 2/2009 1.495 1.500 +5 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 11/02/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 2/2009 1.080 1.078 -2 SVR 20 USD /ton 2/2009 1.390 1.385 -5 SVR 10 USD /ton 2/2009 1.420 1.415 -5 SVR 5 USD /ton 2/2009 1.430 1.425 -5 SVR 3L USD /ton 2/2009 1.450 1.445 -5 SVR L USD /ton 2/2009 1.490 1.485 -5 SVR CV60 USD /ton 2/2009 1.500 1.495 -5 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 10/02/2009

0
oại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 2/2009 1.071 1.080 +9 SVR 20 USD /ton 2/2009 1.387 1.390 +3 SVR 10 USD /ton 2/2009 1.417 1.420 +3 SVR 5 USD /ton 2/2009 1.427 1.430 +3 SVR 3L USD /ton 2/2009 1.447 1.450 +3 SVR L USD /ton 2/2009 1.487 1.490 +3 SVR CV60 USD /ton 2/2009 1.497 1.500 +3 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 09/02/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 2/2009 1.071 1.071 0 SVR 20 USD /ton 2/2009 1.387 1.387 0 SVR 10 USD /ton 2/2009 1.417 1.417 0 SVR 5 USD /ton 2/2009 1.427 1.427 0 SVR 3L USD /ton 2/2009 1.447 1.447 0 SVR L USD /ton 2/2009 1.487 1.487 0 SVR CV60 USD /ton 2/2009 1.497 1.497 0 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 06/03/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 02/2009 1.054 1.071 +4 SVR 20 USD /ton 02/2009 1.386 1.387 +1 SVR 10 USD /ton 02/2009 1.426 1.427 +1 SVR 5 USD /ton 02/2009 1.446 1.447 +1 SVR 3L USD /ton 02/2009 1.486 1.487 +1 SVR L USD /ton 02/2009 1.496 1.497 +1 SVR CV60 USD /ton 02/2009 1.556 1.557 +1 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 05/02/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 02/2009 1.047 1.051 4 SVR 20 USD /ton 02/2009 1.390 1.388 -2 SVR 10 USD /ton 02/2009 1.420 1.418 -2 SVR 5 USD /ton 02/2009 1.430 1.428 -2 SVR 3L USD /ton 02/2009 1.450 1.448 -2 SVR L USD /ton 02/2009 1.490 1.488 -2 SVR CV60 USD /ton 02/2009 1.500 1.498 -2 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam ngày 02/02/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 2/2009 1.06 1.06 0 SVR 20 USD /ton 2/2009 1.389 1.389 0 SVR 10 USD /ton 2/2009 1.419 1.419 0 SVR 5 USD /ton 2/2009 1.429 1.429 0 SVR 3L USD /ton 2/2009 1.449 1.449 0 SVR L USD /ton 2/2009 1.489 1.489 0 SVR CV60 USD /ton 2/2009 1.499 1.499 0 SVR CV50 USD...

Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 21/01/2009

0
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng giảm RSS 3 USD /ton 01/2009 1.071 1.073 +2 SVR 20 USD /ton 01/2009 1.380 1.370 -10 SVR 10 USD /ton 01/2009 1.410 1.400 -10 SVR 5 USD /ton 01/2009 1.420 1.410 -10 SVR 3L USD /ton 01/2009 1.440 1.430 -10 SVR L USD /ton 01/2009 1.480 1.470 -10 SVR CV60 USD /ton 01/2009 1.490 1.480 -10 SVR CV50 USD...

Thông tin về thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam

0
- Xuất khẩu cao su tháng 11/2008 của cả nước đạt khoảng 55 ngàn tấn với trị giá 98 triệu USD, giảm 22,88% về...

KẾT NỐI

512Người hâm mộLIKE
68Người theo dõiTheo dõi
20,822Người theo dõiTheo dõi

BÀI MỚI

XEM NHIỀU