Trang chủ Tags Cao su SVR

Tag: cao su SVR

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 13/11/2019

Giao tháng 12/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 41,073.95 177.66 SVR L 40,535.72 175.33 SVR 5 31,262.40 135.22 SVR GP 31,094.20 134.49 SVR 10 30,712.95 132.84 SVR 20 30,600.82 132.36 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 12/11/2019

Giao tháng 12/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 41,017.89 177.41 SVR L 40,468.44 175.04 SVR 5 31,284.83 135.32 SVR GP 31,127.84 134.64 SVR 10 30,735.38 132.94 SVR 20 30,634.46 132.50 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 11/11/2019

Giao tháng 12/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 40,827.26 176.59 SVR L 40,277.81 174.21 SVR 5 31,105.42 134.54 SVR GP 30,937.22 133.81 SVR 10 30,555.97 132.16 SVR 20 30,443.84 131.68 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá tăng, cao su xuất khẩu tháng 10 tăng gần 20%...

Không chỉ giá xuất khẩu bình quân tăng, khối lượng cao su xuất sang các thị trường cũng tăng đã giúp ngành hàng này...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 08/11/2019

Giao tháng 12/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 40,715.13 176.10 SVR L 40,165.68 173.73 SVR 5 31,060.56 134.35 SVR GP 30,892.37 133.62 SVR 10 30,499.90 131.92 SVR 20 30,387.77 131.44 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Cơ cấu sản phẩm cao su xuất khẩu chưa đáp ứng...

Dù tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị ép giá nhưng mủ SVR3L hiện vẫn chiếm tỷ lệ tới 50% trong cơ...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 06/11/2019

Giao tháng 12/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 41,163.66 178.04 SVR L 40,603.00 175.62 SVR 5 31,161.48 134.78 SVR GP 31,004.50 134.10 SVR 10 30,612.04 132.41 SVR 20 30,499.90 131.92 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 05/11/2019

Giao tháng 12/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 40,928.18 177.03 SVR L 40,378.73 174.65 SVR 5 31,082.99 134.44 SVR GP 30,914.79 133.71 SVR 10 30,533.54 132.07 SVR 20 30,421.41 131.58 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 04/11/2019

Giao tháng 12/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 40,446.01 174.94 SVR L 39,896.57 172.56 SVR 5 30,533.54 132.07 SVR GP 30,365.35 131.34 SVR 10 29,984.10 129.69 SVR 20 29,871.96 129.20 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

10 tháng, xuất khẩu cao su đã vượt mốc 1 tỷ...

Lũy kế 10 tháng năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 1,29 triệu tấn, trị giá 1,75 tỷ USD, tăng 6,6% về lượng và...

XEM NHIỀU