Trang chủ Tags Cao su SVR

Tag: cao su SVR

Bản tin thị trường cao su đến ngày 01/7/2019

- Tháng 6/2019, giá cao su tăng tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM và Thái Lan, giảm tại Thượng Hải. - Giá mủ cao...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 8/7/2019

Giao tháng 8/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 45,730.91 197.20 SVR L 45,179.80 194.82 SVR 5 33,494.01 144.43 SVR GP 33,336.55 143.75 SVR 10 32,942.90 142.06 SVR 20 32,830.43 141.57 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 5/7/2019

Giao tháng 8/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 46,304.52 199.67 SVR L 45,753.41 197.30 SVR 5 33,415.28 144.09 SVR GP 33,246.58 143.37 SVR 10 32,864.17 141.72 SVR 20 32,751.70 141.23 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 4/7/2019

Giao tháng 8/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 45,969.76 198.32 SVR L 45,418.89 195.94 SVR 5 33,310.93 143.71 SVR GP 33,142.30 142.98 SVR 10 32,760.06 141.33 SVR 20 32,647.64 140.84 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 2/7/2019

Giao tháng 8/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 46,194.61 199.29 SVR L 45,643.74 196.91 SVR 5 33,693.17 145.35 SVR GP 33,524.54 144.63 SVR 10 33,142.30 142.98 SVR 20 33,029.88 142.49 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 28/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,400.73 225.38 SVR L 51,295.66 220.63 SVR 5 34,088.10 146.62 SVR GP 33,918.96 145.89 SVR 10 33,535.57 144.24 SVR 20 33,422.81 143.75 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 27/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,457.08 225.38 SVR L 51,350.82 220.63 SVR 5 34,452.12 148.02 SVR GP 34,282.79 147.29 SVR 10 33,898.99 145.65 SVR 20 33,786.11 145.16 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 52,265.29 224.65 SVR L 51,159.50 219.90 SVR 5 34,177.80 146.91 SVR GP 34,008.54 146.18 SVR 10 33,624.90 144.53 SVR 20 33,512.07 144.05 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 24/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 51,781.06 222.91 SVR L 50,676.94 218.15 SVR 5 34,070.05 146.66 SVR GP 33,901.05 145.94 SVR 10 33,517.99 144.29 SVR 20 33,405.32 143.80 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 20/6/2019

Giao tháng 7/2019 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 51,645.39 222.18 SVR L 50,540.56 217.43 SVR 5 34,497.90 148.41 SVR GP 34,340.07 147.73 SVR 10 33,956.76 146.08 SVR 20 33,844.02 145.60 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá:...

XEM NHIỀU