Việt Nam đứng vị trí thứ 10 cung cấp cao su cho Đức

0
21
Advertisement

Trong năm 2021, Việt Nam đứng vị trí thứ 10 cung cấp cao su cho Đức, đạt hơn 40.000 tấn, trị giá 84,37 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và tăng 77,7% về trị giá so với năm 2020.

Việt Nam đứng vị trí thứ 10 cung cấp cao su cho Đức Việt Nam đứng vị trí thứ 10 cung cấp cao su cho Đức

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), năm 2021, Đức nhập khẩu 974.400 tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 2,38 tỷ USD, tăng 16% về lượng và tăng 38,7% về trị giá so với năm 2020. Trong năm 2021, 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Đức là Hà Lan, Bờ Biển Ngà, Pháp, Nga và Thái Lan. Đức nhập khẩu cao su từ 5 thị trường này trong năm 2021 đều tăng cả về lượng và trị giá so với năm 2020.

Việt Nam đứng vị trí thứ 10 cung cấp cao su cho Đức trong năm 2021, với 40.580 tấn tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2020, trị giá 84,37 triệu USD tăng 77,7% về trị giá so với năm 2020. Chiếm 4,2% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Đức, tăng 0,5% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Đức nhập khẩu 279.270 tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001) tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020, trị giá 554,14 triệu USD tăng 58,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Bờ Biển Ngà, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Đức trong năm 2021.

Việt Nam dứng vị trí thứ 4 cung cấp cao su tự nhiên cho Đức, với 40.580 tấn, trị giá 84,25 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và tăng 77,8% về trị giá so với năm 2020. Chiếm 14,5% trong tổng lượng nhập khẩu cao su tự nhiên của Đức, tăng 0,7% so với năm 2020.

Năm 2021, Đức nhập khẩu hơn 531.000 tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 1,3 tỷ Usd, tăng 14% về lượng và tăng 37,6% về trị giá so với năm 2020. 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Đức trong năm 2021 là Hà Lan, Nga, Mỹ, Pháp và Bỉ.

Được biết, hiện nay, Việt Nam chưa tham gia cung cấp cao su tổng hợp cho Đức trong năm 2021.

Quang Huy

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm