Việt Nam đứng vị trí thứ 3 cung cấp cao su cho Ấn Độ

0
18
Advertisement

Trong năm 2021, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 cung cấp cao su cho Ấn Độ đạt gần 126.000 tấn, trị giá 243,56 triệu USD, tăng 85,9% về lượng và tăng 142% về trị giá so với năm 2020.

Việt Nam đứng vị trí thứ 3 cung cấp cao su cho Ấn Độ Việt Nam đứng vị trí thứ 3 cung cấp cao su cho Ấn Độ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, trong năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu 1,2 triệu tấn cao su (mã HS 4001; 4002; 4003; 4005) với tổng kim ngạch đạt 3,75 triệu USD, tăng 34,8% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với năm 2020.

Trong đó, Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ. Việt Nam đứng vị trí thứ 3 cung cấp cao su cho thị trường Ấn Độ.

Theo đó, năm 2021, xuất khẩu cao su Việt Nam sang Ấn Độ đạt 125.950 tấn, trị giá 243,56 triệu USD, tăng 85,9% về lượng và tăng 142,3% về trị giá so với năm 2020. Cao su nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 10,5% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ, tăng 2,9% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu hơn 564.000 tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 33,6% về lượng, tăng 74% về trị giá so với năm 2020. Trong đó, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Singapore và Mỹ là 5 thị trường chính cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ.

Ngoại trừ nhập khẩu cao su tổng hợp từ Singapore có kim ngạch giảm thì 4 thị trường chính còn lại đều có tăng trưởng khá tốt so với năm 2020. Thị phần cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm 0,31% trong tổng nhập khẩu cao su tổng hợp của Ấn Độ.

Năm 2021, thị phần cao su tổng hợp của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, thị phần của Nga và Hoa Kỳ tăng mạnh. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam chỉ chiếm 0,31% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ.

Nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của Ấn Độ trong năm 2021 đạt hơn 525.000 tấn, trị giá 971,49 triệu USD, tăng 39,1% về lượng, tăng 78,9% về trị giá so với năm 2020.

Việt Nam đứng vị trí thứ 2 cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ với hơn 124.000 tấn, trị giá 237,35 triệu USD, tăng 84,9% về lượng và tăng 138,8% về trị giá so với năm 2020. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong năm 2021 chiếm 23,6%, tăng mạnh so với mức 17,8% của năm 2020.

Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Indonesia, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Malaysia, Bờ Biển Ngà và Thái Lan tăng.

Quang Huy

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm