Việt Nam đứng vị trí thứ 4 cung cấp cao su cho Hàn Quốc

0
26
Advertisement

Trong năm 2021, xuất khẩu cao su Việt Nam sang Hàn Quốc đạt gần 40.000 tấn, trị giá 75,4 triệu USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 45,8% về trị giá so với năm 2020. Hiện nay, Việt Nam đang là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc.

Việt Nam đứng vị trí thứ 4 cung cấp cao su cho Hàn Quốc Việt Nam đứng vị trí thứ 4 cung cấp cao su cho Hàn Quốc

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, năm 2021, Hàn Quốc nhập khẩu hơn 504.000 tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 1,04 tỷ USD, tăng gần 4% về lượng và tăng 24,6% về trị giá so với năm 2020. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Hàn Quốc, thế những nước này vẫn đẩy mạnh nhập khẩu sản phẩm cao su để phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho thị trường Hàn Quốc trong năm 2021, đạt gần 40.000 tấn, trị giá 75,4 triệu USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 45,8% về trị giá so với năm 2020. Hiện nay, thị phần cao su của Việt Nam đang chiếm 7,8% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, tăng 0,9% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 cung cấp cao su tự nhiên (mã HS: 4001) cho Hàn Quốc, với kim ngạch đạt 39.360 tấn, trị giá gần 75 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 47,2% về trị giá so với năm 2020. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam đang chiếm 12,4% trong tổng lượng nhập khẩu cao su tự nhiên của Hàn Quốc, tăng so với 10,8% của năm 2020.

Đối với chủng loại cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trong năm 2021, Hàn Quốc nhập khẩu gần 163.000 tấn cao su tổng hợp, trị giá gần 425 triệu USD, tăng 4,1% về lượng và tăng 17,1% về trị giá so với năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Trung Quốc tăng, trong khi thị phần của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore giảm. Cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm 0,08% trong tổng lượng cao su tổng hợp nhập khẩu của Hàn Quốc năm 2021.

Đức Hiếu

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm