Việt Nam đứng vị trí thứ 2 cung cấp cao su cho Trung Quốc

0
15
Advertisement

Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp cao su cho Trung Quốc trong 11 tháng năm 2021, với kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam đứng vị trí thứ 2 cung cấp cao su cho Trung Quốc Việt Nam đứng vị trí thứ 2 cung cấp cao su cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 11,35 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020.

5 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Trung Quốc gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu cao xu Việt Nam sang Trung Quốc đạt 2 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su Việt Nam chiếm 17,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong 11 tháng năm 2021, tăng 2,2% so với năm 2020.

Kim ngạch nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của Trung Quốc trong 11 tháng năm 2021 đạt 3,41 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2020. Phần lớn loại cao su này được Trung Quốc nhập khẩu từ thị trường Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Bờ Biển Ngà và Việt Nam.

Việt Nam đứng vị trí thứ 2 cung cấp cao su cho Trung Quốc Việt Nam đứng vị trí thứ 2 cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho Trung Quốc

Trong 11 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường lớn thứ 5 cung cấp cao su tự nhiên cho Trung Quốc, với kim ngạch đạt gần 219 triệu USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam chiếm 6,4% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su của nước này, giảm 1,3% so cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, trong thời gian này, Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu cao su tự nhiên từ các thị trường khác như Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Malaysia, ….

Trong 11 tháng năm 2021, Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (mã HS: 400280), với kim ngạch đạt 4,43 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Indonesia là 5 thị trường lớn nhất cung cấp sản phẩm hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho Trung Quốc.

Trong đó, Việt Nam cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho Trung Quốc với 1,77 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 40% trong tổng giá trị nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, tăng 10 so với 11 tháng năm 2020.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp từ các thị trường như Myanmar, Lào; trong khi giảm nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia… so với cùng kỳ năm 2020.

Đ. Hiếu

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm