Xuất khẩu cao su tăng trưởng tốt

0
2
Advertisement

Bất chấp đại dịch COVID-19, xuất khẩu cao su ra thị trường nước ngoài 7 tháng đầu năm 2021 tăng cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2021 cả nước xuất khẩu 918.791 tấn cao su, thu về gần 1.54 tỷ USD, giá trung bình đạt 1.677,8 USD/tấn tăng 34,2% về khối lượng, tăng 74,5% về kim ngạch và giá tăng 30%.

Riêng tháng 7/2021 xuất khẩu tăng 25,3% về lượng, tăng 22,8% về kim ngạch nhưng giảm 2% về giá so với tháng 6/2021. So với tháng 7/2020 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 1%, 38% và 36,7%, đạt 204.520 tấn, tương đương 338,2 triệu USD, giá trung bình 1.653,6 USD/tấn.

Xuất khẩu cao su tăng trưởng tốt Xuất khẩu cao su tăng trưởng tốt

Cao su của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, chiếm 70% trong tổng lượng và chiếm 67,4% trong tổng kim ngạch cao su xuất khẩu của cả nước, đạt trên 643.167 tấn, tương đương 1,04 tỷ USD, giá trung bình 1.615,8 USD/tấn, tăng 26,4% về lượng, tăng 62,7% về kim ngạch và tăng 28,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường EU đạt 49.815 tấn, tương đương 89,79 triệu USD, giá trung bình 1.802,5 USD/tấn, tăng 71,4% về lượng, tăng 124,7% về kim ngạch và tăng 31% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm trên 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.

Xuất khẩu cau su sang thị trường Ấn Độ đạt 47.363 tấn, tương đương 85,5 triệu USD, giá 1.805,3 USD/tấn, tăng 70,6% về lượng, tăng 119,4% kim ngạch, giá tăng 28,6% so với cùng kỳ, chiếm trên 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.

Nhìn chung, xuất khẩu cao su 7 tháng đầu năm sang hầu hết các thị trường chủ đạo đều tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tuấn Anh

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm