5 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 65% trong tổng kim ngạch

0
57
Advertisement

Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu cao su chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 65% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan (TCHQ), xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 550.949 tấn với trị giá 927,75 triệu USD, tăng mạnh 59,5% về lượng và tăng 94,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Giá xuất khẩu bình quân cao su của Việt Nam tăng 22,2%, đạt 1.683,9 USD/tấn. Tính riêng tháng 5/2021, giá giảm 2,5% so với tháng 4/2021 nhưng tăng 44% so với cùng tháng năm 2020, đạt bình quân 1.732,4 USD/tấn.

5 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 65% trong tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 65% trong tổng kim ngạch

Cao su của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 68% trong tổng khối lượng cao su xuất khẩu của cả nước và chiếm 65% trong tổng kim ngạch, với khối lượng 375.842 tấn, tương đương 605,05 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân 1.609,9 USD/tấn, tăng 63% về lượng, tăng 96,9% kim ngạch và giá tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài thị trường chủ đạo Trung Quốc, cao su Việt Nam còn xuất khẩu sang EU 29.983 tấn, trị giá 54,66 triệu USD, giá xuất khẩu 1.823 USD/tấn tăng mạnh 53% về lượng, tăng 93% kim ngạch và giá tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm gần 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu cao su sang thị trường Ấn Độ đạt 27.500 tấn, trị giá 50,24 triệu USD, giá 1.826,9 USD/tấn (tăng 66,7% về lượng, tăng 102,8% về kim ngạch và giá tăng 21,7%).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cao su trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 742.505 tấn, trị giá 1,08 tỷ USD, tăng tới 146% về lượng và tăng 141% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập siêu 151,43 triệu USD nhóm hàng cao su; trong khi cùng kỳ năm 2020, Việt Nam xuất siêu 27,85 triệu USD nhóm hàng này.

Yên Thư

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm