Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ

0
92
Advertisement

Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ năm 2020 giảm từ 13,54% trong năm 2019, xuống còn 7,58%.

Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, trong năm 2020, Ấn Độ nhập khẩu 893.410 tấn cao su (mã HS 4001;4002;4003;4005), trị giá 1,42 tỷ USD, giảm gần 13% về lượng và giảm 21,5% về trị giá so với năm 2019.

Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Malaysia là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ, tuy nhiên nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với năm 2019.

Trong năm 2020, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 67.760 tấn, trị giá 100,47 triệu USD, giảm 51,2% về lượng và giảm 51,5% về trị giá so với năm 2019.

Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ năm 2020 giảm từ 13,54% trong năm 2019, xuống còn 7,58%

Trong năm ngoái, Ấn Độ nhập khẩu 377.710 tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 542,99 triệu USD, giảm 22,5% về lượng và giảm hơn 26% về trị giá so với năm 2019.

Trong năm 2020, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ với 67,15 nghìn tấn, trị giá 99,39 triệu USD, giảm 51,5% về lượng và giảm 51,8% về trị giá so với năm 2019. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong năm 2020 cũng giảm từ 28,39% trong năm 2019, xuống còn 17,78%. Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ năm 2020 thay đổi khi thị phần của Việt Nam và Malaysia trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, thị phần của Indonesia, Bờ Biển Ngà và Singapore tăng.

Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ 10 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Ấn Độ trong năm 2020. Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ/Bộ Công Thương.

Trong năm 2020, Ấn Độ cũng giảm nhập khẩu mặt hàng cao su tổng hợp (mã HS: 4002), với 422,79 nghìn tấn, trị giá 722,79 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 20,4% về trị giá so với năm 2019, trong đó Hàn Quốc, Nga, Singapore, Nhật Bản và Mỹ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp chính cho Ấn Độ trong năm 2020 cũng thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Hàn Quốc, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Nga, Nhật Bản và Mỹ tăng. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam chỉ chiếm 0,13% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ.

T.Anh

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm