Cao su Tân Biên (RTB) báo lãi quý IV/2020 cao gấp 2,4 lần cùng kỳ

0
54
Advertisement

Năm 2020 doanh thu Cao su Tân Biên đạt 588,9 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019. Nhờ doanh thu tài chính tăng cũng như các khoản chi phí đều được tiết giảm, nên RTB báo lãi sau thuế 183,9 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2019.

Cao su Tân Biên (RTB) báo lãi quý IV/2020 cao gấp 2,4 lần cùng kỳ Cao su Tân Biên (RTB) báo lãi quý IV/2020 cao gấp 2,4 lần cùng kỳ

Công ty CP Cao su Tân Biên (UpCom: RTB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần 219,6 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ, trong khi tỷ lệ chi phí giá vốn lại giảm tới 17,8% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 110,6 tỷ đồng, tăng đến 63,4% so với quý IV/2019. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 33,8% lên 50,3%.

Phía công ty cho biết trong quý do tính lại giá thành sản xuất bình quân trong năm làm cho giá vốn sản phẩm tiêu thụ giảm.

Doanh thu tài chính tăng mạnh gấp 5,7 lần cùng kỳ lên 51,3 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính ghi nhận 17,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 3,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước (trong quý IV/2019 Công ty có hoàn nhập khoản chi phí tài chính khác 15,4 tỷ đồng).

Ngoài ra, chi phí bán hàng được tiết giảm nhẹ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ. Kết quả, RTB báo lãi sau thuế 106,8 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần con số lợi nhuận đạt được quý IV/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 82,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu Cao su Tân Biên đạt 588,9 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước đó. Nhờ doanh thu tài chính tăng cũng như các khoản chi phí đều được tiết giảm, nên RTB báo lãi sau thuế 183,9 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2019 và đã hoàn thành vượt tới 57,6% kế hoạch lãi 116,7 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

H.Anh

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm