Năm 2021, Cao su Phước Hòa lên kế hoạch lợi nhuận đạt 751 tỷ đồng

0
44
Advertisement

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE – Mã chứng khoán: PHR) mới đây đã thông qua báo cáo về định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư năm 2021 và quý I/2021.

Năm 2021, Cao su Phước Hòa lên kế hoạch lợi nhuận đạt 751 tỷ đồng Năm 2021, Cao su Phước Hòa lên kế hoạch lợi nhuận đạt 751 tỷ đồng

Cụ thể, Cao su Phước Hòa đã thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó giao sản lượng cao su khai thác 9.600 tấn, sản lượng thu mua 12.000 tấn và sản lượng chế biến 21.600 tấn. Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ được giao 33.999 tấn với giá bán bình quân ước tính 34,08 triệu đồng/tấn.

Về kế hoạch tài chính, tổng doanh thu công ty mẹ năm 2021 ước đạt 1.921,29 tỷ đồng và lãi trước thuế 750,75 tỷ đồng. Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu chia cổ tức tỷ lệ >=40%.

Chỉ tiêu quý 1/2021, dự kiến khai thác 1.440 tấn mủ quy khô, thu mua 3.200 tấn mủ quy khô, sản lượng chế biến rơi vào khoảng 4.640 tấn. Sản lượng tiêu thụ hơn 6.130 tấn, giá bán bình quân 42,9 triệu đồng/tấn.

Về tình hình tài chính, tổng doanh thu công ty mẹ quý 1/2021 dự kiến đạt 280 tỷ đồng, trong đó riêng kinh doanh cao su khoảng 263 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 45 tỷ đồng.

Cao su Phước Hòa cũng đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với sản lượng cao su khai thác đạt 11.535 tấn, xem như hoàn thành kế hoạch được giao (11.500 tấn). Sản lượng cao su thu mua đạt hơn 20.129 tấn, vượt 25,8% kế hoạch năm. Sản lượng cao su chế biến đạt 21.273 tấn, mới hoàn thành 77,35% kế hoạch.

Tổng sản lượng cao su tiêu thụ trong năm đạt hơn 31.761 tấn, hoàn thành 80,35% kế hoạch năm. Giá bán cao su bình quân trong năm đạt 33,35 triệu đồng/tấn, không biến động nhiều so với ước tính trước đó.

Tổng doanh thu công ty mẹ năm 2020 đạt hơn 2.230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.152 tỷ đồng, hoàn thành 90,67% kế hoạch doanh thu và vượt nhẹ kế hoạch về lợi nhuận. Cao su Phước Hòa nộp ngân sách cả năm đạt 163,63 tỷ đồng.

A.T

Theo: Thương hiệu & Sản phẩm