Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 12/01/2021

0
88787
Advertisement

Ngày 12/01/2021, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: