Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 21/12/2020

0
87612
Advertisement

Ngày 21/12/2020, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: