Home Giá cao su Việt Nam Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 21/12/2020

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 21/12/2020

0
Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 21/12/2020
Giao tháng 01/2021 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 56,089.41 243.76
SVR L 55,531.41 241.34
SVR 5 36,693.59 159.47
SVR GP 36,526.19 158.74
SVR 10 36,135.59 157.04
SVR 20 36,024.00 156.56
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.010 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo