Tập đoàn Cao su ước lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng trong quý IV

0
81
Advertisement

Chỉ tiêu sản lượng khai thác toàn tập đoàn ước hơn 365.380 tấn mủ cao su, vượt kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cả năm ước 4.955 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng hơn 6% so với năm 2019.

Tập đoàn Cao su ước lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng trong quý IV

Tính đến ngày 15/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ( HoSE: GVR ) ước tính các chỉ tiêu về tài chính của toàn tập đoàn trong năm 2020 đã thực hiện vượt so với năm 2019.

Theo đó doanh thu và thu nhập khác ước đạt 23.032 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch năm và tăng gần 3% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 4.955 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng hơn 6% so với năm 2019. Chỉ tiêu sản lượng khai thác toàn tập đoàn ước hơn 365.380 tấn mủ cao su, vượt kế hoạch.

Báo cáo 9 tháng đầu năm, GVR ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.433 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, ước lợi nhuận quý IV của tập đoàn vào khoảng 2.522 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ nhờ giá cao su, giá gỗ cải thiện mạnh và nguồn thu lớn từ thoái vốn.

Đối với chỉ tiêu sản xuất kinh doanh riêng, doanh thu ước đạt 4.071 tỷ đồng, vượt gần 14% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận trước thuế 2.962 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch.

Một số đơn vị thành viên về đích trước kế hoạch sản lượng được giao. Tiêu biểu như Cao su Mang Yang về trước kế hoạch 50 ngày, Cao su Tây Ninh – Siêm Riệp về trước 35 ngày, Cao su Việt Lào về trước 32 ngày, Cao su Chư Sê về trước 25 ngày, Cao su Krong Buk – Ratanakiri về trước 24 ngày, Cao su Cao su Điện Biên về trước 22 ngày, Cao su Phú Riềng về trước 21 ngày, Cao su Đồng Nai – Kratie về trước kế hoạch 20 ngày…

Tập đoàn Cao su cũng đang đẩy mạnh tái cấu trúc và sắp xếp lại các đơn vị thành viên. Mới nhất, GVR đã hoàn tất thoái vốn 9,34 triệu cổ phiếu Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP), thu về khoảng 1.320 tỷ đồng. Hay trước đó tập đoàn này cũng thoái thành công CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư, CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG), Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC)…

Theo Huy Lê

Người đồng hành