Quảng Trị: Nhiều nơi mất điện, nhà tốc mái, cao su gãy đổ vì bão số 13