Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/52020

0
1095

Cập nhật giá cao su thiên nhiên ngày 25/5/2020 tại một số nước sản xuất cao su lớn của Châu Á (Thái Lan, Malaixia, Indonesia).

Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 6/2020) $1.40/kg
Thai STR20 (giao tháng 6/2020) $1.17/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 6/2020) $1,080/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 6/2020) $1,180/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 6/2020) N/A
Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2020) $1.12/kg*
Thai USS3 37.35 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters

Loading...