Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 26/02/2020

0
53
Advertisement

Cập nhật giá cao su thiên nhiên ngày 26/02/2020 tại một số nước sản xuất cao su lớn của Châu Á (Thái Lan, Malaixia, Indonesia).

Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 03/2020) $1.61/kg
Thai STR20 (giao tháng 03/2020) $1.38/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 03/2020) $1,140/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 03/2020) $1,240/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 03/2020) $1.37/kg
Indonesia SIR20 (giao tháng 03/2020) $1.37/kg*
Thai USS3 42.41 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters