Trang chủ Giá cao su Việt Nam Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 10/02/2020

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 10/02/2020

0
406
Giao tháng 3/2020 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,782.98 184.69
SVR L 42,232.46 182.31
SVR 5 30,548.03 131.87
SVR GP 30,379.51 131.14
SVR 10 29,997.52 129.50
SVR 20 29,885.17 129.01
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 165 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN