Trang chủ Báo cáo ngành hàng cao su Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

0
289
  • Tuần đầu tháng 01/2020, giá cao su tại Tokyo và Thượng Hải tăng, giá tại Thái Lan giảm.
  • Giá mủ cao su trong nước tuần đầu tháng 01/2020 giảm nhẹ.
  • 11 tháng năm 2020, xuất khẩu cao su sang thị trường Hàn Quốc tăng mạnh.
  • Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trong tuần đầu tháng 01/2020, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt biến động không đồng nhất so với cuối tháng 12/2019, giá tăng tại Tokyo và Thượng Hải, trong khi giảm tại Thái Lan, cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), thị trường nghỉ lễ từ cuối tháng 12/2019, đến ngày 06/01/2020 giao dịch trở lại. Ngày 08/01/20120, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 03/2020 ở mức 189,6 Yên/kg (tương đương 1,75 USD/ kg), tăng 0,2% so với cuối tháng 12/2019.

Diễn biến giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2020 tại sàn Tocom trong tháng 01/2020 (ĐVT: Yên/kg)

Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Nguồn: tocom.or.jp

+ Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), ngày 06/01/2020 giá cao su tự nhiên giao kỳ hạn tháng 3/2020 tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong ngày 3/1/2020. Ngày 08/01/2020, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2020 ở mức 12.960 NDT/tấn (tương đương 1,87 USD/ kg), tăng 0,1% so với ngày 30/12/2019.

Diễn biến giá cao su giao kỳ hạn tháng 3/2020 tại sàn SHFE trong tháng 01/2020 (ĐVT: NDT/tấn) Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Nguồn: shfe.com.cn

Giá cao su tại Tokyo và Thượng Hải tăng do thị trường lạc quan về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1; trong khi nguồn cung cao su tại các nước xuất khẩu chủ chốt giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

+ Tại Thái Lan, giá cao su sau khi giảm mạnh trong ngày 2/1/2020 đã tăng trở lại, nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với cuối tháng 12/2019. Ngày 08/01/2020, giá cao su RSS 3 chào bán ở mức 45,9 Baht/kg (tương đương 1,52 USD/kg), giảm 6,1% so với cuối tháng 12/2019.

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan trong tháng 01/2020 (ĐVT: Baht/kg)

Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Nguồn: thainr.com

– Căm-pu-chia: Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và thủy sản Căm-pu-chia, 11 tháng năm 2019, xuất khẩu cao su của Căm-pu-chia đạt 233.677 tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Việt Nam, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a là 3 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Căm-pu-chia.    Căm-pu-chia   đã   trồng 434.552 ha cao su trong 11 tháng năm  2019,  với  hơn  230.000  ha cao su đã được thu hoạch. Trong nỗ lực tăng chất lượng cao su và giá cả thị trường,

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Từ đầu tháng 01/2020 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước giảm nhẹ so với cuối tháng 12/2019. Cụ thể ngày 06/01/2020, giá thu mua mủ nước tại Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Căm-pu-chia đã kêu gọi ngành cao su nước này nộp đơn xin chứng nhận chất lượng.

vườn và nhà máy tại Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đạt lần lượt 277 Đ/độ TSC và 282 Đ/độ TSC, giảm 3 Đ/độ TSC so với cuối tháng 12/2019.

Giá thu mua cao su nguyên liệu của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh

Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Nguồn: Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh

XUẤT KHẨU CAO SU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TĂNG TRƯỞNG KHẢ QUAN

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2019 đạt 41,81 nghìn tấn, trị giá 60,1 triệu USD, tăng 26,1% về lượng và tăng 23,8% về  trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2019 sang Hàn Quốc đạt 1.437 USD/tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu là cao su tự nhiên, trong đó xuất khẩu cao su SVR 20 chiếm 26% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2019, đạt 10,86 nghìn tấn, trị giá 14,59 triệu USD, tăng 139,8% về lượng và tăng 146,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.343 USD/tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Chủng loại cao su xuất khẩu sang Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2019

Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA HÀN QUỐC TRONG 11 THÁNG NĂM 2019 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong 11 tháng năm 2019, Hàn Quốc nhập khẩu 515,29 nghìn tấn cao su (mã HS 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá

955,79 triệu USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Việt Nam là 3 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Hàn Quốc.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su cho Hàn Quốc có sự thay đổi trong 11 tháng năm 2019 khi thị phần của 3 thị trường cung cấp lớn nhất là Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Nhật Bản giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ tăng.

Trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu cao su từ Việt Nam của Hàn Quốc đạt 42,95 nghìn tấn, trị giá 64,16 triệu USD, tăng 18,7% về lượng và tăng 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc tăng từ 6,7% trong 11 tháng năm 2018, lên 8,3% trong 11 tháng năm 2019.

10 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2019

(mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005)

Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc

Trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu các sản phẩm cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của Hàn Quốc đạt 338,4 nghìn tấn, trị giá 493,46 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Hàn Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên chủ yếu từ các thị trường như: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Việt Nam.

Mặc dù Hàn Quốc giảm nhập khẩu cao su, tuy nhiên vẫn tăng nhập khẩu từ Việt Nam, điều này cho thấy cao su của Việt Nam đang dần có chỗ đứng tại thị trường Hàn Quốc. Trong 11 tháng năm 2019, Hàn Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đạt 42,73 nghìn tấn, trị giá 63,9 triệu USD, tăng 18,3% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su    tự nhiên cho Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2019 có nhiều biến động khi thị  phần cao su Thái Lan và In-đô-nê-xi-a trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma tăng mạnh.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên (mã HS: 4001) cho Hàn Quốc

(% tính theo lượng)

Bản tin thị trường cao su đến ngày 10/01/2020

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc

Trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu cao su  tổng  hợp  (mã  HS:  4002)   của Hàn Quốc đạt 154,72 nghìn tấn, trị giá 421,58 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và giảm 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Hàn Quốc nhập khẩu cao su tổng hợp chủ yếu từ các thị trường như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Xin-ga-po và Trung Quốc. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc vẫn ở mức thấp.

Nguồn: Bản tin về thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 10/01/2020 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN