Trang chủ Giá cao su Việt Nam Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao...

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 17/12/2019

0
80176

Ngày 17/12/2019, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 03/12/2019

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN