Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 29/11/2019

0
78182
Advertisement

Ngày 29/11/2019, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: