Ngành cao su tạo việc làm ổn định cho 489.000 lao động

0
81
Advertisement

Sáng 6-11, tại TP HCM, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phát triển cao su hiệu quả, bền vững đến năm 2030.

Đánh giá những kết quả đạt được của ngành cao su trong 8 năm qua (2011 – 2018), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết diện tích cao su nước ta tăng từ 801.600 ha lên 965.000 ha, vượt khoảng 163.000 ha so với định hướng quy hoạch. Sản lượng cao su cả nước tăng từ 789.300 tấn lên trên 1,1 triệu tấn; khối lượng xuất khẩu đạt 1,56 triệu tấn vào năm 2018 với kim ngạch xuất khẩu là 2 tỉ USD. Sự lớn mạnh không ngừng của ngành cao su đã tạo việc làm cho khoảng 489.000 lao động thường xuyên, trong đó có gần 40.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập ổn định từ 6 – 8 triệu đồng/người/tháng.

Ngành cao su tạo việc làm ổn định cho 489.000 lao động

Công nhân cao su được bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định

Để phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam, nhiều ý kiến đề nghị bên cạnh các giải pháp về quy hoạch phát triển sản xuất cao su, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, ngành cao su cần chú trọng đào tạo nguồn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; bố trí lao động hợp lý và tạo điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Tin-ảnh: T.Nga

Nguồn: Người lao động