Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 24/10/2019

0
73710

Ngày 24/10/2019, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: