Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 30/10/2019

0
364
Advertisement
Giao tháng 11/2019 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,984.25 177.27
SVR CV 39,966.41 172.90
SVR L 39,417.08 170.53
SVR 5 30,392.41 131.48
SVR GP 30,224.25 130.76
SVR 10 29,843.08 129.11
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23. 115 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo