Việt Nam cung cấp cao su tổng hợp nhiều thứ 2 cho Trung Quốc

0
336
Advertisement

Việt Nam là nhà cung ứng lớn thứ hai đối với mặt hàng cao su tổng hợp cho thị trường Trung Quốc.

Những năm qua, Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất đối với nhóm hàng cao su tổng hợp (mã HS 4002), với kim ngạch nhập khẩu trong năm 2018 chiếm 27,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của thế giới.

Việt Nam cung cấp cao su tổng hợp nhiều thứ 2 cho Trung Quốc

Năm 2018, Trung Quốc nhập khẩu 4,41 triệu tấn cao su tổng hợp, ứng với 7,62 tỷ USD, tăng trưởng  35% về lượng và 23% về giá trị trong 5 năm gần đây, cho thấy mặt hàng này hiện đang có nhu cầu cao tại nước này.

Việt Nam cung cấp cao su tổng hợp nhiều thứ 2 cho Trung Quốc

Riêng Việt Nam từ nhà cung ứng lớn thứ 5 năm 2014 đã vươn lên vị trí thứ hai trong năm 2018, cho thấy nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, kim ngạch này đạt 147,46 triệu USD, chiếm 9,54% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của Trung Quốc.

Việt Nam cung cấp cao su tổng hợp nhiều thứ 2 cho Trung Quốc

Đối với thị trường này, mặt hàng cao su tổng hợp mã HS 400280 của Việt Nam đạt kim ngạch cao nhất tại Trung Quốc, với quý II năm 2019 đạt 146,81 triệu USD, chiếm 19.04% thị phần tại Trung Quốc.

Đây là mặt hàng cao su tổng hợp Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất trong nhóm hàng HS4002. Hai mặt hàng còn lại có mã HS 400299 và 400220 với kim ngạch lần lượt là 452 nghìn USD và 150 nghìn USD.