Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

0
411
Advertisement

Đầu tháng 9/2019, giá cao su trên thị trường thế giới biến động theo xu hướng  tăng.Giá mủ cao su trong nước tăng theo xu hướng giá thế giới.

Giá xuất khẩu cao su trung bình tháng 8/2019 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ tăng.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Từ đầu tháng 9/2019 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt có xu hướng tăng so với cuối tháng 8/2019, cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2019 ngày 11/9/2019 tăng lên mức cao nhất 3 tuần, giao dịch ở mức 166,8 Yên/kg (tương đương 1,55 USD/kg), tăng 8,6% so với ngày 30/8/2019. Giá cao su tăng do giá dầu tăng và đồng Yên giảm giá so với đồng USD.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

+ Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương  lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên giao kỳ hạn tháng 10/2019 sau khi tăng lên 11.150 NDT/tấn vào ngày 04/9/2019 đã giảm trở lại, tuy nhiên so với cuối tháng 8/2019 giá vẫn tăng. Ngày 11/9/2019, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2019 giao dịch ở mức 10.985 NDT/tấn (tương đương 1,54 USD/kg), tăng 2,6% so với cuối tháng 8/2019. Giá cao su tại Thượng Hải giảm trở lại do xuất khẩu của  Trung  Quốc tháng 8/2019 giảm, chủ yếu do xuất khẩu sang Hoa Kỳ chậm lại.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

+ Tại Thái Lan, ngày 11/9/2019, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 45,8 Baht/kg (tương đương 1,50 USD/kg), tăng 2,6% so với cuối tháng 8/2019.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

+ Trung Quốc: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tháng 8/2019, nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 538 nghìn tấn, trị giá 837,4 triệu USD, giảm 2,7% về lượng và giảm 6% về trị giá so   với tháng 7/2019, giảm 11,7% về lượng và giảm 13,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 8 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 4,16 triệu tấn, trị giá 6,45 tỷ USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 13,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Đầu tháng 9/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Đắk Lắk tăng theo xu hướng của thị trường thế giới. Ngày 11/9/2019, giá thu mua mủ nước tại vườn và nhà máy tại Đắk Lắk đạt lần lượt 250 đ/độ TSC và 255 đ/độ TSC, tăng 25 đ/độ TSC so với cuối tháng 8/2019.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su trong tháng 8/2019 đạt 180,98 nghìn tấn, trị giá 244,04 triệu USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 962,15 nghìn tấn, trị giá 1,31 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu cao su trong tháng 8/2019 đạt bình quân 1.349 USD/tấn, giảm 3,6% so với tháng 7/2019, nhưng tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

Trong tháng 8/2019,  xuất  khẩu  cao su tăng nhờ xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ… tăng, trong khi xuất khẩu sang Ấn Độ, Ma-lai-xi-a… lại giảm. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, đạt 125,58 nghìn tấn, trị giá 166,12 triệu USD, tăng 18,3% về lượng và tăng 25,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 623,91 nghìn tấn, trị giá 842,94 triệu USD, tăng 11,3% về lượng và tăng 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su của

Việt Nam sang Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt bình quân 1.351 USD/tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su sang hầu hết các thị trường chính tăng so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, có thể thấy mặc dù căng thẳng thương mại chưa có nhiều tác động đến xuất khẩu cao su của Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp cũng đã chủ động đa dạng hóa thị trường bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu sang Ấn Độ, Hàn Quốc…

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU ẤN ĐỘ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, trong 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su của Ấn Độ đạt 604,98 nghìn tấn, trị giá 1,09 tỷ USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 8,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc và Việt Nam là 3 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Ấn Độ.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su cho Ấn Độ có nhiều thay đổi trong 7 tháng đầu năm 2019 khi thị phần của 2 thị trường cung cấp lớn nhất là In-đô-nê-xi-a và Hàn Quốc giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a tăng. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu cao su từ Việt Nam và Xin-ga-po.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su của Ấn Độ từ Việt Nam đạt 68,23 nghìn tấn, trị giá 100,4 triệu USD, tăng 67,1% về lượng và tăng 54,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ tăng từ 6,5% trong 7 tháng đầu năm 2018, lên 11,3% trong 7 tháng đầu năm 2019.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS: 4001) của Ấn Độ đạt 275,13 nghìn tấn, trị giá 410,7 triệu USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Cao su tự nhiên chiếm 45,5% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ. Ấn Độ nhập khẩu cao su tự nhiên chủ yếu từ các thị trường

In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Ma-lai-xi-a… Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2019  có nhiều biến động khi thị phần cao su In-đô-nê-xi-a và Thái Lan trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm; thị phần của Việt Nam, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po tăng mạnh.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

Trong 7 tháng đầu năm 2019, Ấn Độ cũng giảm nhập khẩu mặt hàng cao su tổng hợp (mã HS: 4002), với 274,56 nghìn tấn, trị giá 579,73 triệu USD, giảm 5,9% về lượng và giảm 8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 0,1% trong tổng nhập khẩu cao su tổng hợp của Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2019. Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2019 có nhiều biến động khi thị phần cao su của Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Xin-ga-po tăng.

Bản tin thị trường cao su đến ngày 13/9/2019

Nguồn:  Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Xem toàn bộ bản tin tại đây