Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 16/9/2019

0
73845
Advertisement

Ngày 16/9/2019, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: