Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 28/6/2019

0
58129

Ngày 28/6/2019, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: