Phát hành Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững”

0
572
Advertisement

Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững” được biên soạn trong khuôn khổ của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), nhằm thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng, bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (Chương trình hành động quốc gia REDD+).

Phát hành Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững”

Được sự quan tâm tài trợ của Tổ chức UNDP, Chương trình UN-REDD thuộc Liên Hợp quốc đã hỗ trợ các chuyên gia thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Hiệp hội Cao su Việt Nam, tổ chức biên soạn Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững” để làm công cụ triển khai Chương trình hành động quốc gia REDD+.

Tài liệu này là công cụ giúp ngành cao su đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất cao su bềnvững, góp phần giảm mất rừng và suy thoái rừng. Tài liệu cung cấp các hướng dẫn kỹthuật sản xuất bền vững từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến cao su thiên nhiênvà gỗ cao su, tạo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến thành phẩm. Tài liệu được xây dựng trên cơ sở chọn lọc và kế thừa những quy trình kỹ thuật củaTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bổ sung và cập nhật những giải pháp tiến bộ,hiệu quả, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, tăng năng suất và thu nhập chongười sản xuất kết hợp với cải thiện đa dạng sinh học và hỗ trợ bảo vệ rừng trong vùngtrồng cao su. Tài liệu sẽ là một cẩm nang thực hành thiết thực cho người lao động trên vườn cây cao su và trong nhà máy chế biến nguyên liệu, đồng thời, giúp nhà quản lý và cán bộ khuyến nông hiểu rõ quy trình sản xuất cao su thiên nhiên và gỗ cao su bền vững.

Các doanh nghiệp Hội viên áp dụng Tài liệu này có thể bổ sung, thay đổi cho phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị. Trong quá trình thực hành, doanh nghiệp có thể đóng góp thêm các yêu cầu mới, các giải pháp sản xuất cao su bền vững để Tài liệu được cập nhật và hoàn thiện hơn cho những lần tái bản sau.

Tải về Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững tại đây

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam