Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 3/12/2018

0
138

Cập nhật giá cao su thiên nhiên ngày 3/12/2018 tại một số nước sản xuất cao su lớn của Châu Á (Thái Lan, Malaixia, Indonesia).

Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 01/2019)  $1.36/kg
Thai STR20 (giao tháng 01/2019) $1.25/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 01/2019)  $930/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 01/2019)  $1,030/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 01/2019) $1.26/kg
Indonesia SIR20 (giao tháng 01/2019)  NA
Thai USS3 37.81 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters