Tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 184 nghìn tấn cao su, giá trị đạt 238 triệu USD

0
176

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 10 năm 2018 ước đạt 184 nghìn tấn với giá trị đạt 238 triệu USD. Với ước tính này, khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,21 triệu tấn và 1,66 tỷ USD, tăng 13,8% về khối lượng nhưng giảm 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2018 đạt 1.381 USD/tấn, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Ấn Độ, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018, chiếm thị phần lần lượt là 63,2%, 7% và 4,3%.

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá mủ cao su không biến động trong tháng 10/2018. Tại Bình Phước, mủ cao su dạng nước ổn định ở mức 240 đồng/độ; còn tại Đồng Nai, mủ cao su dạng nước giữ ở mức 12.000 đ/kg.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 8 NĂM 2018

Tháng 10, Việt Nam xuất khẩu  184 nghìn tấn cao su, giá trị đạt 238 triệu USD

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 10/2018 ước đạt 59 nghìn tấn với giá trị đạt 107 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị cao su nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2018 đạt 495 nghìn tấn với giá trị 906 triệu USD, tăng 11,5% về khối lượng và tăng 0,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Năm thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 9 tháng đầu năm 2018 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan chiếm 62,2% thị phần. Trong 9 tháng đầu năm 2018, giá trị cao su ở một số thị trường nhập khẩu chính giảm. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là Nga (-29,5%), Trung Quốc (- 24,8%) và Campuchia (-18,1%). Ngược lại, một số thị trường có giá trị nhập khẩu tăng mạnh là Malaixia (+38,8%) và Hoa Kỳ (+21,8%).

NGUỒN NHẬP KHẨU CAO SU CHÍNH CỦA VIỆT NAM THÁNG 9 NĂM 2018

Tháng 10, Việt Nam xuất khẩu  184 nghìn tấn cao su, giá trị đạt 238 triệu USD

Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT