Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 8/11/2018

0
41847

Ngày 08/11/2018, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: