Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2018

0
139

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2018

Chủng loại Đơn giá (USD/Tấn) Cảng, cửa khẩu – PTTT
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10 1275 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên SVR 20 1315 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR5S (0077-D). 1518.239 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60 dạng khối 1619 Cảng Cát Lái (HCM), FCA
Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV60 1470 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên (TSNR) SVR CV60, dạng khối. 1383 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên SVR CV50, 35KGS/bánh. 1496.647 ICD TRANSIMEX SG, FOB
Cao su tự nhiên (TSNR) SVR 10CV60. 1531.604 Cảng Cát Lái (HCM), FCA
Cao su tự nhiên SVR CV60 1609.27 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên SVR CV60, 35KGS/bánh 1481.488 ICD TRANSIMEX SG, FOB
Cao su tự nhiên (TSNR) SVR CV60 dạng khối. 1470 Cty Phúc Long ICD, FCA
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – đóng đồng nhất 1260 kg/kiện 1370 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. 1420.17 Cảng Cát Lái (HCM), FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) 1330 Cty SX XNK Tây Nam, FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L đóng gói đồng nhất 33.33kg. 1395 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. 1350 Cảng Tân Cảng (HCM), FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR 3L 1350 Cảng Tân Cảng (HCM), FOB
Cao su tự nhiên SVR-3L. 1345 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) 1312.09 Cảng Cát Lái (HCM), FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) 1355 Cảng Cát Lái (HCM), FOB

Nguồn: VITIC