Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 2/11/2018

0
40751
Advertisement

Ngày 01/11/2018, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: