Thị trường ảm đạm, Tập đoàn cao su lãi 488 tỉ đồng trong quý III

0
288
Advertisement

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, giá cao su nguyên liệu trong nước tiếp tục giảm trong thời gian tới với bối cảnh thị trường cao su toàn cầu dư cung, giao dịch ảm đạm. Điều này sẽ gây khó khăn không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cao su.

Trong quý III, Tập đoàn Cao su Việt Nam – CTCP (VRG) đạt doanh thu thuần 4.847 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 488 tỉ đồng, biên lợi nhuận gộp 20%. Cơ cấu doanh thu 66,5% đến từ bán mủ, 18,7% doanh thu từ chế biến gỗ, 8,9% doanh thu đến từ các sản phẩn cao su…

Doanh thu hoạt động tài chính 171 tỉ đồng và chi phí tài chính 186 tỉ đồng, trong đó 75% là lãi vay. Phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết đạt 62 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt 115 tỉ đồng và 317 tỉ đồng. Trong quý, Tập đoàn cao su ghi nhận khoản lợi nhuận khác 34 tỉ đồng.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 30/9 đạt trên 75.000 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi 9.238 tỉ đồng, giá trị hàng tồn kho 4.124 tỉ đồng.

Lưu bản nháp tự động

Giá trị tài sản tài chính của Tập đoàn Cao su tính đến ngày 30/9 (Nguồn BCTC)

Hai khoản mục lớn nhất trong tài sản của Tập đoàn Cao su gồm có tài sản cố định 24.696 tỉ đồng (trong đó giá trị vườn cây kinh doanh còn lại 14.771 tỉ đồng, nhà cửa kiến trúc 6.133 tỉ đồng và máy móc thiết bị 3.021 tỉ đồng) và giá trị tài sản dở dang dài hạn 25.491 tỉ đồng (riêng giá trị vườn cây cao su 22.496 tỉ đồng).

Lưu bản nháp tự động

Giá trị tài sản dở dang dài hạn của Tập đoàn Cao su (Nguồn BCTC)

Tổng giá trị nợ xấu 1.140 tỉ đồng, trong đó giá trị có thể thu hồi 594 tỉ đồng (tương đương 52%). Nợ phải trả cuối kỳ 27.032 tỉ đồng, riêng giá trị nợ vay ngắn dài hạn 13.582 tỉ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Nhà nước nắm giữ 96,8% vốn điều lệ Tập đoàn Cao su, còn lại là cổ đông khác.

Lưu bản nháp tự động

Thị trường cao su được dự báo ảm đạm trong thời gian tới

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, giá mủ cao su trong tháng 9/2018 sụt giảm. Cụ thể, tại Bình Phước, giá thu mua mủ cao su giảm từ mức 255 đồng/độ xuống 240 đồng/độ. Tại Đồng Nai, giá mủ tiếp tục giảm 500 đồng/kg, từ 12.500 đồng/kg xuống còn 12.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giảm do mưa tập trung kéo dài, làm gián đoạn việc khai thác mủ tại nhiều nơi, nhất là khu vực Tây Nguyên, Lào và một số nơi ở miền Đông Nam Bộ. Riêng khu vực Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng của bệnh rụng lá mùa mưa. Sức tiêu thụ rất chậm, giá cao su giống thời điểm này khá thấp, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong 9 tháng, giá mủ cao tại Đồng Nai tăng khoảng 200 đồng/kg (mức giá cao nhất đạt được vào tháng 5 là 13.200 đồng/kg); giá mủ cao su tại Bình Phước giảm khoảng 400 đồng/kg.

Dự báo, giá cao su nguyên liệu trong nước tiếp tục giảm trong thời gian tới với bối cảnh thị trường cao su toàn cầu dư cung, giao dịch ảm đạm.

Cùng với thị trường nội địa, hoạt động xuất khẩu cũng ảm đạm, tháng 9/2018 giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 10,7% và 9,6% so với tháng 8/2018 tương ứng với 152,8 nghìn tấn; 197 triệu USD. Nguyên nhân, do giá cao su trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất so với tháng 8/2018 đã tác động đến tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2018, đã xuất khẩu trên 1 triệu tấn cao su, trị giá 1,4 tỷ USD, tăng 8,3% về lượng nhưng giảm 11,9% trị giá so với cùng kỳ. Giá xuất bình quân 1.381 USD/tấn, giảm 18,6%.