Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 4/9/2018

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 4/9/2018

0
180

Cập nhật giá cao su thiên nhiên tại một số nước châu Á (Thái Lan, Malaysia, Indonesia) ngày 4/9/2018

Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 10/2018) $1.46/kg
Thai STR20 (giao tháng 10/2018)  $1.37/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 10/2018) $1,040/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 10/2018)  $1,140/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 10/2018)  $1.32/kg
Indonesia SIR20 (giao tháng 10/2018)  NA
Thai USS3 42.15 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ Rubber Authority of Thailand, Malaysian Rubber Board,  International Rubber Consortium và một trang web chuyên cung cấp giá cao su của Thái Lan.

Theo Reuters

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN