Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 30/8/2018

0
32003
Advertisement

Ngày 30/8/2018, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: