Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 21/8/2018

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 21/8/2018

0
70

Cập nhật giá ao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 21/8/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Grade Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 9,700-10,000 0
Zhejiang (East China) 9,900-10,000 0
Shanghai (East China) 9,800-9,900 0
Tianjin (North China) 9,900-10,000 0
Yunnan (Southwest China) 10,400-10,600 75
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 9,900 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 9,450-9,500 0
Shanghai (East China) 10,000-10,100 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 12,200 0
Shandong (North China) 12,100-12,200 0
STR20 compound Qingdao Bonded Area 10,800-11,000 525
SMR20 compound Qingdao Bonded Area 10,700-10,900 425
SVR3L Shanghai (East China) 10,400-10,500 50
Zhejiang (East China) 10,500-10,600 0
Fujian (East China) 10,600-10,700 -50
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Origin Grade Market price Change
International market Thailand RSS3 1,590-1,610 35
STR20 1,420-1,430 45
STR20 compound 1,420-1,440 40
Malaysia SMR20 1,400-1,410 35
SMR20 compound 1,400-1,410 30
Indonesia SIR20 1,420-1,430 40
SIR20 compound 1,430-1,450 40
Vietnam SVR3L 1,340-1,350 40
SVR10 1,270-1,280 30
Qingdao Bonded Area Thailand RSS3 1,530-1,540 50
STR20 1,390-1,400 50
STR20 compound 1,380-1,390 50
Malaysia SMR20 1,390 55
SMR20 compound 1,350-1,360 25
Indonesia SIR20 1,370-1,380 40

Nguồn: sc999.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN