Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 3/8 đến ngày 9/8/2018

0
218
Advertisement

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 3/8 đến ngày 9/8/2018

Mặt hàng Giá (USD/tấn) Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu
Cao su tự nhiên SVR 10 (dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), 35kg/bành, đã qua sơ chế 1230 FOB-Cảng ICD TRANSIMEX
Cao su tự nhiên SVR 10 (dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ). 35kg/bành, đã qua sơ chế 1330 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR 20 (dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), 35kg/bành, đã qua sơ chế 1275 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR dạng khối 1466 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR CV60, 35 kg/bành 1507,083 FOB-Cảng ICD TRANSIMEX
Cao su tự nhiên SVR CV60; đóng đồng nhất 1,26 tấn/thùng 1435 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR CV60 dạng bành 1651,488 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR CV60, dạng khối 1573 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR CV50, dạng bành 1434,048 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR3L – đóng đồng nhất 1200 kg/kiện 1350 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su tự nhiên SVR 3L dạng khối 1585 FOB-Cảng Cát Lái
Cao su thiên nhiên SVR-CV60 1430,41 FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Nguồn: VITIC