Cập nhật tình hình cung – cầu cao su tự nhiên đến tháng 6/201

0
384
Advertisement

Trong nửa đầu năm 2018, nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017, lên 6,96 triệu tấn. Mặt khác, nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu tăng 4,5% trong cùng kỳ so sánh, lên 6,214 tấn. Những con số này cho thấy tình hình thâm hụt cung – cầu cao su tự nhiên lên đến 746.000 tấn trong nửa đầu năm 2018. Trong bối cảnh này, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) điều chỉnh triển vọng cung – cầu cao su tự nhiên năm 2018. Theo đó, sản lượng cao su tự nhiên thế giới dự báo tăng 5,2% lên 14,04 triệu tấn và nhu cầu cao su tự nhiên thế giới tăng 5,7% lên 14,136 tấn.

Cập nhật tình hình cung – cầu cao su tự nhiên đến tháng 6/201Yếu tố cơ bản về cung – cầu trên thị trường cao su tự nhiên không được phản ánh vào giá cao su vật chất hay tương lai trong tháng 6/2018. Các thị trường này đang chịu tác động của các yếu tố bên ngoài như diễn biến của ngành dầu thô thế giới và cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc.

Hơn nữa, giá cao su tự nhiên trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tiếp tục xu hướng giảm giá do nhiều nguyên nhân, bao gồm đồng NDT giảm giá mạnh từ tháng 4 đến nay và mức tồn kho cao su cao trong các nhà kho chỉ định của sàn giao dịch này. Tình hình này gây áp lực giảm giá lên thị trường cao su vật chật của các nước sản xuất lớn.

Theo ANRPC