Tháng 7/2018, Việt Nam xuất khẩu 131 ngàn tấn cao su, tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị

0
335
Advertisement

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tháng 7/2018, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 131 nghìn tấn với giá trị đạt 177 triệu USD. Với ước tính này, khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su 7 tháng đầu năm 2018 đạt 696 nghìn tấn và 997 triệu USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.453 USD/tấn, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung Quốc, Ấn Độ, và Đức là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018, chiếm thị phần lần lượt 63,4%, 5,8% và 3,4%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cao su trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh là Ấn Độ (35,7%) và Indonesia (10,8%).

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 6 NĂM 2018

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Tháng 7/2018, Việt Nam xuất khẩu 131 ngàn tấn cao su, tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị

Ở chiều ngược lại, trong tháng 7/2018 Việt Nam nhập khẩu 42 nghìn tấn cao su với giá trị đạt 79 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị cao su nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2018 đạt 332 nghìn tấn với giá trị 608 triệu USD, tăng 14,6% về khối lượng nhưng giảm 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Năm thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2018 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và Campuchia chiếm 61,5% thị phần. Trong 6 tháng đầu năm 2018, giá trị cao su ở một số thị trường nhập khẩu chính giảm. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là Nga (-40,2%), Trung Quốc (-29,2%) và Nhật Bản (-13,6%). Ngược lại, một số thị trường có giá trị nhập khẩu tang mạnh là Malaixia (+37%) và Indonesia (+12,8%).

NGUỒN NHẬP KHẨU CAO SU CHÍNH CỦA VIỆT NAM THÁNG 6 NĂM 2018

Tháng 7/2018, Việt Nam xuất khẩu 131 ngàn tấn cao su, tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị

Nguồn: Trung tâm Tin học & Thống kê Bộ NN&PTNT