Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017 ngành hàng cao su

0
1295
Advertisement

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương thực hiện từ năm 2004 đến nay là một hoạt động xúc tiến thương mại nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài. 

Năm 2018, Bộ Công Thương đã đề nghị Hiệp hội Cao su Việt Nam triển khai tổ chức xét chọn và đề cử danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017”. Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2523/QĐ-BCT ngày 17/7/2018 phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017 với 225 doanh nghiệp của 24 ngành hàng. Ngành hàng cao su có 21 doanh nghiệp, trong đó có 19 Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam.

STT Tên Doanh nghiệp Đơn vị xét chọn Hội viên VRA
1 Công ty CP Cao su Bà Rịa Sở Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu x
2 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Hiệp hội Cao su Việt Nam x
3 Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước Hiệp hội Cao su Việt Nam x
4 Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam Hiệp hội Cao su Việt Nam x
5 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Hiệp hội Cao su Việt Nam x
6 Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk Hiệp hội Cao su Việt Nam x
7 Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á Hiệp hội Cao su Việt Nam x
8 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Hiệp hội Cao su Việt Nam x
9 Công ty CP Cao su Đồng Phú Hiệp hội Cao su Việt Nam x
10 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng Hiệp hội Cao su Việt Nam x
11 Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận Hiệp hội Cao su Việt Nam x
12 Công ty TNHH MTV Huy và Anh em Hiệp hội Cao su Việt Nam x
13 Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh Hiệp hội Cao su Việt Nam x
14 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Nam Hiệp hội Cao su Việt Nam x
15 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Hiệp hội Cao su Việt Nam x
16 Công ty CP Cao su Phước Hòa Hiệp hội Cao su Việt Nam x
17 Công ty TNHH Phát triển PTN Hiệp hội Cao su Việt Nam x
18 Công ty TNHH MTV Thắng Thắng Lợi Hiệp hội Cao su Việt Nam x
19 Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh Hiệp hội Cao su Việt Nam x
20 Công ty TNHH Trục chà Lúa Tân Lúa Vàng Sở Công thương TP.HCM  
21 Công ty TNHH MTV Đức Hiền – Quảng Trị Sở Công thương tỉnh Quảng Trị  

Nguồn: Hiệp hội Cao su Việt Nam