Sản lượng cao su tự nhiên giảm, ngành sản xuất lốp xe Ấn Độ tiếp tục kêu gọi nới lỏng nhập khẩu

0
278
Advertisement

Trong 2 tháng đầu năm tài khóa 2018-19, tức trong tháng 4 – 5/2018, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm 16%, khiến các nhà sản xuất lốp xe ngày càng lo lắng về nguồn cung nguyên liệu thô.

Sản lượng cao su tự nhiên giảm, ngành sản xuất lốp xe Ấn Độ tiếp tục kêu gọi nới lỏng nhập khẩuDữ liệu từ Hội đồng Cao su cho thấy sản lượng cao su tự nhiên trong 2 tháng đầu năm tài khóa 2018-19 đạt 82.000 tấn, so với mức sản lượng 98.000 tấn trong cùng kỳ năm tài khóa 2017-18. Trong khi đó, tiêu dùng cao su tự nhiên tăng 13% lên 200.000 tấn trong cùng giai đoạn so sánh. Các nhà chức trách Hội đồng Cao su Ấn Độ hiện chưa bình luận về tình hình hiện nay.

Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe Ấn Độ (ATMA), chiếm hơn 90% tổng sản lượng lốp xe của Ấn Độ, vừa thỉnh cầu Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cạn thiệp. “Nhập khẩu cao su tự nhiên rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhưng môi trường chính sách lại rất hạn chế. Thuế nhập khẩu cao su tự nhiên lên đến 25% và khó tiếp cận nguồn cao su tự nhiên. Ngành lốp xe cần phải tuân thủ các quy định tiền nhập khẩu, khi cao su nhập khẩu buộc phải sử dụng để sản xuất cho lốp xe xuất khẩu. Thời hạn tuân thủ quy định này giảm từ 18 tháng xuống còn 6 tháng”, theo Rajiv Budhraja, tổng giám đốc ATMA cho hay.

Chính phủ Ấn Độ đã nới lỏng các hạn chế về cảng thông quan cho cao su tự nhiên theo các ủy quyền hiện có. Ngành sản xuất lốp xe kêu gọi chính phủ dỡ bỏ tất cả các hạn chế cảng liên quan đến nhập khẩu cao su tự nhiên để giải quyết tình trạng thâm hụt sản xuất – tiêu dùng cao su tự nhiên nội địa hiện nay.

ATMA cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề thiếu thông tin dữ liệu cập nhật về cao su tự nhiên, khiến họ gặp khó khăn trong lên kế hoạch sản xuất. “Theo quy định, dữ liệu hàng tháng phải công bố vào tuần đầu tiên của tháng kế tiếp nhưng dữ liệu sản xuất – tiêu dùng từ Hội đồng Cao su rất trễ. Ngành sản xuất lốp xe không có thông tin về diễn biến sản xuất cao su trong năm tài khóa hện tại mặc dù một quý đã trôi qua”.

Theo Business Standard