Tăng cường chính sách hỗ trợ thu mua mủ cao su tiểu điền

0
1031
Advertisement

Việt Nam hiện là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 5 thế giới. Mặc dù có những thời điểm giá giảm, nhưng cao su vẫn là mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Điều này tác động tích cực đến việc sản xuất, xuất khẩu của các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Theo đó, chương trình thu mua mủ cao su tiểu điền của các đơn vị tiếp tục được chú trọng nhằm ổn định giá cả cho nông dân trồng cao su tiểu điền. 

video

Các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ trong công tác thu mua mủ cao su tiểu điền, nổi bật là chính sách ưu đãi về giá. Ở công ty cổ phần Cao su Phước Hòa, chính sách ưu đãi được thực hiện đã góp phần ổn định đầu ra cho nông dân, vừa ổn định sản lượng mủ chế biến. Hàng năm, sản lượng xuất khẩu của công ty từ 18-20 ngàn tấn mủ. Tuy nhiên, trong tình hình sản lượng khai thác từ vườn cây giảm do trồng mới, hoặc thanh lý vườn cây già cỗi, dẫn đến sản lượng khai thác giảm, công ty thu mua từ cao su tiểu điền khoảng 12 ngàn tấn mủ/năm. Việc thu mua mủ nguyên liệu từ cao su tiểu điền đưa vào chế biến đã tận dụng hết công suất của nhà máy, góp phần giảm chi phí khấu hao máy móc thiết bị trong giá thành chế biến. Đồng thời, tạo điều kiện đa dạng chủng loại sản phẩm, góp phần đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, ổn định giá thu mua cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh. Để khuyến khích hộ tiểu điền nhập mủ về nhà máy, công ty áp dụng tăng giá độ mủ cho những hộ bán mủ thường xuyên.

Chính sách thu mua mủ cao su tiểu điền của các đơn vị thành viên Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam không chỉ tránh tình trạng thương lái ép giá nông dân, mà còn giúp nông dân chú trọng nhiều hơn đến chất lượng mủ khai thác, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu chế biến xuất khẩu.

Theo dự báo của Hiệp hội Cao su Việt Nam, trong năm 2018, giá cao su sẽ tăng nhẹ. Các cơ quan chức năng đã tham mưu, chỉ đạo các địa phương kiên trì mục tiêu phát triển cao su bền vững để nâng cao chất lượng, giá trị xuất khẩu. Đối với cao su đang cho thu hoạch, cần có sự điều tiết hợp lý trong chăm sóc và khai thác, để giữ chất lượng và sản lượng mủ của vườn cây.

Theo Truyền hình Bình Dương (BTV)