Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 4/7/2018

0
20037
Advertisement

Ngày 4/7/2018, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 4/7/2018