Cao su Đồng Phú kế hoạch lãi trước thuế giảm 9%, trả cổ tức tối thiếu 40% năm 2018

0
126
Advertisement

Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2018 giảm 9% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 40%.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu 781,7 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế gần 245,8 tỷ đồng, giảm 9%.

Sản lượng khai thác cao su kế hoạch là 13.000 tấn, sản lượng chế biến và sản lượng tiêu thụ cùng 16.500 tấn. Năng suất bình quân hơn 2 tấn/ha. Giá bán bình quân dự kiến trong năm là 36,5 triệu đồng/tấn. Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính hơn 178 tỷ đồng.

Cao su Đồng Phú kế hoạch lãi trước thuế giảm 9%, trả cổ tức tối thiếu 40% năm 2018

CTCP Cao su Đồng Phú (ảnh minh họa)

Sau 5 tháng đầu năm, công ty đạt tổng sản lượng khai thác 2.484 tấn, đạt hơn 19% kế hoạch cả năm. Sản lượng chế biến hơn 3.693 tấn, đạt 22%. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ đạt gần 20% kế hoạch với 3.208 tấn.

Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ gần 273 tỷ đồng và lợi nhuận gộp hơn 148 tỷ đồng, hoàn thành 37% và 78% kế hoạch năm 2018.

Cao su Đồng Phú kế hoạch lãi trước thuế giảm 9%, trả cổ tức tối thiếu 40% năm 2018

Nguồn: Nghị quyết HĐQT Cao su Đồng Phú

Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm nay tối thiểu 40%, trích quỹ đầu tư phát triển là 10% lợi nhuận sau thuế. Về việc chia cổ tức năm 2017, công ty đã chia 10% vào năm 2017 và sẽ chia tiếp 50% trong năm 2018. Tổng số tiền chi cho đợt cổ tức gần 241 tỷ đồng.

Kết phiên 25/6, cổ phiếu DPR đạt 39.000 đồng/cp, giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1.565 tỷ đồng. Từ mức giá cao nhất trong năm vào giữa tháng 1, DPR giảm khoảng 15%.

Cao su Đồng Phú kế hoạch lãi trước thuế giảm 9%, trả cổ tức tối thiếu 40% năm 2018

Diễn biến giá cổ phiếu DPR từ đầu năm tới nay (Nguồn: VNDirect)

Minh Đan

Theo Kinh tế & Tiêu dùng